LIIKKUMINEN KIINTEISTÖSSÄ

A-portaan henkilöhissit ava­taan arkisin aamulla klo 7:00 ja lu­ki­taan iltaisin klo 21:00 (lauantaisin klo 9:00 – 18:00 ja sunnuntaisin suljettu). Tavarahissi on avoinna maanantaista lauantaihin klo 9:00 – 16.00.

Kiinteistöön johtavien käytävien ulko- ja sisä­ovien lukitukset avataan arkisin klo 7:30 ja suljetaan 02:15. lauantaisin klo 7:30 ja lukitaan klo 3:15, sunnuntaisin klo 11.30 - 03.15 Kiinteistöstä pääsee ulos klo 3:15 – 7:00 välisenä aikana painamalla hissiaulasta Mikonkadulle johtavassa sisääntuloaulassa olevaa oven lukon painatusnappia (kts. katutason piirustus). A-portaan henkilöhissit ja tavarahissi toimi­vat myös kulunval­vonta-avaimella.

Kaikki avain ja kulunvalvonta-avain ti­lauk­set tapahtuvat SF ammattimies Oy:n kautta joko puhelimitse tai telefaxilla. Mikäli avain tai kulunvalvonta-avain häviää, tulee siitä ilmoittaa välittömästi huoltoyhtiöön. Uusien avainten ja hävi­tet­tyjen avainten tilalle luovutetuista uusista avaimista huoltoyhtiö perii käy­vän korvauksen. Omien tilojen sarjoit­taminen yhtiön sarjaan tapahtuu myöskin huoltoyhtiön kautta, koska sillä on hallussaan lukkojen sarjoitukseen sekä avainten hankintaan tarvittavat koodit.

Kaikki avain ja kulunvalvonta-avain tilaukset tapahtuvat SF ammattimies Oy:n tai isännöitsijäntoimiston kautta joko puhelimitse tai telefaxilla.

Mikäli avain tai kulunvalvonta-avain häviää, tulee siitä ilmoittaa välittömästi huoltoyhtiöön. Uusien avainten ja hävitettyjen avainten tilalle luovutetuista uusista avaimista huoltoyhtiö perii käyvän korvauksen. Omien tilojen sarjoittainen yhtiön sarjaan tapahtuu myöskin huoltoyhtiön kautta, koska sillä on hallussaan lukkojen sarjoitukseen sekä avainten hankintaan tarvittavat koodit.

 

Yhteystiedot:

  • Mikonkatu 8 / Ateneuminkuja 2, 00100 Helsinki
  • Aukioloajat: Arkisin 7:00 - 02:15
  • Yhteydenottolomake »