Rakennus- ja LVIS-töiden suorittaminen kiinteistössä

Työn aloituslupa

Tilan omistajan on haettava isännöitsijältä työn aloituslupa. Tilan omistaja sitoutuu suorittamaan luvan edellytettävät toimenpiteet työn aikana.

Suunnitelmien hyväksyminen
Tilan omistajan on laaditutettava suoritettavasta työstä suunnitelmat ja hyväksytettävä ne isännöitsijällä. Kiinteistöstä on olemassa kuvat digitaalisessa muodossa ja ne on saatavissa isännöitsijältä.

Rakennusluvan hakeminen
Tilan omistajan on haettava rakennuslupa viranomaisilta, mikäli työn luonne sitä vaatii. Tilan omistaja laatii tai laadituttaa rakennuslupa-aineiston. Rakennuslupa-hakemuksen allekirjoittaa isännöitsijä. Tilan omistaja vastaa lupahakemuksessa ja lupaehdoissa esitetyistä velvoitteista.

Työn aloitus
Ennen työn aloitusta on tilan omistajan toimitettava kopio hyväksytyistä viranomaisluvista ja suunnitelmista isännöitsijälle. Tilan omistaja suorittaa ja vastaa kaikesta työstä aiheutuvasta haitasta (melu, pöly, suojaukset, siivoukset, sähkökatkokset, yms.) ja tiedottamisesta.


Työn suoritus

Yleistä
Kiinteistön valvojilla on oikeus tehdä työmaalle valvontakäyntejä ja tarkistaa suunnitelmat. Mikäli työn aikana joudutaan muuttamaan suunnitelmia, on niistä välittömästi ilmoitettava kirjallisesti isännöitsijälle.

Rakennustekniset työt
Kantavia rakenteita, paloalueen rajoja, poistumisteitä yms. ei saa muuttaa ilman viranomaisen ja kiinteistön lupaa.

LVISA-tekniset työt
LVISA-laitteiden mahdolliset mittaukset, säädöt, toimintakokeet ja tarkastukset on suoritettava LVI-suunnittelijan tai -valvojan hyväksymällä tavalla.

Sähkö- ja teletyöt
Sähkölaitteiden mahdolliset mittaukset, säädöt, toimintakokeet ja tarkastukset on suoritettava sähkösuunnittelijan tai -valvojan hyväksymällä tavalla.

Työn vastaanotto
Tilan omistajan on ilmoitettava isännöitsijälle työn vastaanottotarkastuksen ajankohta kaksi viikkoa ennen ko. tarkastusta. Kiinteistöllä on oikeus esittää omat vaateensa em. tarkastuksessa.

Loppudokumentaatio
Rakennuslupa ja viranomaistarkastukset. Tilan omistajan on toimitettava isännöitsijälle alkuperäinen rakennuslupa viranomais-tarkastuspöytäkirjoineen. Tilan omistajan on ehdottomasti huolehdittava, että em. aineistossa on viranomaisten hyväksytyt lopputarkastuspöytäkirjat.


Loppupiirustukset

Yleistä
Loppupiirustukset, jotka vastaavat tehtyä työtä, tulee toimittaa isännöitsijälle (yksi paperikopiosarja sekä CD-ROM -levyllä).

Arkkitehtipiirustukset
Piirustuksista tulee näkyä tehdyt muutokset seiniin, oviin, paloalueiden rajoihin, alakattoihin, kiintokalusteisiin yms.

Rakennepiirustukset
Rakennepiirustuksista tulee näkyä tehdyt muutokset kantaviin rakenteisiin.

LVI-piirustukset
LVI-piirustuksista tulee näkyä tehdyt muutokset:

 • lämmitysputkistoihin ja -pattereihin
 • ilmanvaihtoventtiileihin ja –kanaviin, viemäreihin ja vesijohtoihin
 • ilma- ja vesimäärien säätöarvot
 • jäähdytysjärjestelmän muutokset ja lisäykset.

Sähkö- ja telepiirustukset
Sähkö- ja telepiirustuksista tulee näkyä tehdyt muutokset:

 • ryhmäkeskuksiin
 • kaapelointeihin
 • pistorasiaryhmiin
 • ATK- ja puhelinverkkoihin
 • valaistukseen.
 

Yhteystiedot:

 • Mikonkatu 8 / Ateneuminkuja 2, 00100 Helsinki
 • Aukioloajat: Arkisin 7:00 - 02:15
 • Yhteydenottolomake »