Autohalli | Aikatalo

Autohallin käyttö

Aikatalon autohallin käytössä noudatetaan seuraavia pelisääntöjä:

Mikäli autohallin käytössä ilmenee väärinkäytöksiä tai muuta toisia käyttäjiä häiritsevää toimintaa, käyttäjältä voidaan poistaa kulkuoikeus halliin. Mikäli osakkeenomistaja vuokraa autopaikan ulkopuoliselle, hänelle on annettava tiedoksi pysäköintihallin käyttöohjeet.

Pysäköintilupalappujen tilaus

Osakkeenomistaja voi tilata pysäköintilupalappuja isännöintitoimistosta. Lupalappu toimitetaan vain osakkeenomistajalle tai hänen pyynnöstään vuokralaiselle.

Pysäköintipaikan lupalapun tilauksen voi tehdä osakkeenomistaja hallitsemalleen paikalle tai osakkeenomistajan kirjallisella luvalla (myös sähköpostiviesti käy) vuokralainen toimittamalla kopion vuokrasopimuksesta isännöintitoimistoon.

Pysäköintilupa tulee olla näkyvillä autohallissa pysäköitäessä. Pysäköintiä valvoo Securitas Oy. Luvattomasta pysäköinnistä valvoja määrää valvontamaksun (tällä hetkellä 40 euroa).