Aikatalo

Muuttaminen

Kiinteistöön muutettaessa toimi seuraavasti:

 • ota yhteys huoltoyhtiöön
 • ilmoita milloin ja mihin tiloihin muutetaan Edellä olevan jälkeen huoltoyhtiö:
 • vuokraustapauksessa huoltoyhtiö tarkistaa yhtiön osakeluetteloon vertaamalla vuokraustilanteen ottaa taloon muuttajalta muutto-ilmoituksen
 • antaa yhteystietolomakkeen, johon merkitään yrityksen ja vastuuhenkilön nimi, työ- ja kotipuhelin sekä mahdol-linen telefax- ja käsipuhelinnumero (liite)
 • luovuttaa kiinteistöön muuttajalle tämän tarvitseman määrän avaimia sekä kulunvalvonta-avaimia korvausta vastaan
 • lukee tiloja koskevan sähkömittarin
 • laittaa hissiaulan ilmoitustaululle sekä kerrosopasteeseen muuttajan virallisen nimen
 • ilmoittaa, että muuttotavarat voidaan kuljettaa autohallista tavarahissillä
 • 2-10 kerroksiin ja että henkilöhissin käyttö tavarankuljetukseen on kielletty
 • opastaa tarvittaessa muuttajaa yhtiön kulkureitit kiinteistöön
 • esittää muuttoajankohdasta toivomuksen talon muun häiriöttömän toiminnan jatkumiseksi
 • luovuttaa muuttajalle nämä pelisäännöt

Kiinteistöstä pois muutettaessa tulee:

 • pois muutosta ilmoittaa huoltoyhtiöön
 • yleisten tilojen avaimet luovuttaa huoltoyhtiöön
 • pyytää huoltoyhtiötä lukemaan sähkömittari
 • suorittaa muutto tavarahissiä käyttäen