Aikatalo

Vartiointi

Securitas Oy vastaa yhtiön vartiointitoiminnasta

Vartiointiohjelmaan kuuluu erikseen määritellyt käynnit kiinteistössä ympäri vuorokauden. Lisäksi vartiointi suoritetaan paikallisvartiointina perjantai- sekä lauantai-iltaisin klo 18:00 – 03:15. Vartijat suorittavat yleistilojen ovien lukitukset ja avaukset.

Vartiointisopimukseen kuuluu, että vartijat käyvät päivittäin myös kiinteistössä toimivissa pihatason yrityksissä. Sopimus sisältää sen, että Aikatalon yrittäjät voivat pyytää vartiointiyritykseltä virka-apua, mikäli yrityksissä ilmenee ulkopuolisten aiheuttamia häiriöitä. Vartija toimii näissä tapauksissa yhtiön valtuuttamana yhtiön edustajana.

Vartioliikkeelle on luovutettu yritysten ilmoittamat vastuu-henkilötiedot puhelinnumeroineen, jotta akuuteissa tapauksissa mahdollista murroista ja muista häiriöistä voidaan ilmoittaa välittömästi asianomaisille myös yöaikana.

Kameravalvonta tukee 24 h vuorokaudessa vartiointia. Kiinteistön sisä- ja ulkoalueelle on asennettu videovalvonta. Ylimääräinen vartijan käynti ei ole ilmainen.

Yhteystiedot:

Securitas Oy

puh. 020 4911 (vaihde)

Asiakaspalvelu, 24h puh. 020 491 2000 [email protected]

Hälytyskeskuspalvelut, 24h puh. 020 491 2600 [email protected]

Vartiointi