Aikatalo

Muutos- ja korjaustyöt

Rakennus- ja LVIS-töiden suorittaminen kiinteistössä

Työn aloituslupa

Tilan omistajan on haettava isännöitsijältä työn aloituslupa. Tilan omistaja sitoutuu suorittamaan luvan edellytettävät toimenpiteet työn aikana.

Suunnitelmien hyväksyminen

Tilan omistajan on laaditutettava suoritettavasta työstä suunnitelmat ja hyväksytettävä ne isännöitsijällä. Kiinteistöstä on olemassa kuvat digitaalisessa muodossa ja ne on saatavissa isännöitsijältä.

Rakennusluvan hakeminen

Tilan omistajan on haettava rakennuslupa viranomaisilta, mikäli työn luonne sitä vaatii. Tilan omistaja laatii tai laadituttaa rakennuslupa-aineiston. Rakennuslupa-hakemuksen allekirjoittaa isännöitsijä. Tilan omistaja vastaa lupahakemuksessa ja lupaehdoissa esitetyistä velvoitteista.

Työn aloitus

Ennen työn aloitusta on tilan omistajan toimitettava kopio hyväksytyistä viranomaisluvista ja suunnitelmista isännöitsijälle. Tilan omistaja suorittaa ja vastaa kaikesta työstä aiheutuvasta haitasta (melu, pöly, suojaukset, siivoukset, sähkökatkokset, yms.) ja tiedottamisesta.


Työn suoritus

Yleistä

Kiinteistön valvojilla on oikeus tehdä työmaalle valvontakäyntejä ja tarkistaa suunnitelmat. Mikäli työn aikana joudutaan muuttamaan suunnitelmia, on niistä välittömästi ilmoitettava kirjallisesti isännöitsijälle.

Rakennustekniset työt

Kantavia rakenteita, paloalueen rajoja, poistumisteitä yms. ei saa muuttaa ilman viranomaisen ja kiinteistön lupaa.

LVISA-tekniset työt

LVISA-laitteiden mahdolliset mittaukset, säädöt, toimintakokeet ja tarkastukset on suoritettava LVI-suunnittelijan tai -valvojan hyväksymällä tavalla.

Sähkö- ja teletyöt

Sähkölaitteiden mahdolliset mittaukset, säädöt, toimintakokeet ja tarkastukset on suoritettava sähkösuunnittelijan tai -valvojan hyväksymällä tavalla.

Työn vastaanotto

Tilan omistajan on ilmoitettava isännöitsijälle työn vastaanottotarkastuksen ajankohta kaksi viikkoa ennen ko. tarkastusta. Kiinteistöllä on oikeus esittää omat vaateensa em. tarkastuksessa.

Loppudokumentaatio

Rakennuslupa ja viranomaistarkastukset. Tilan omistajan on toimitettava isännöitsijälle alkuperäinen rakennuslupa viranomais-tarkastuspöytäkirjoineen. Tilan omistajan on ehdottomasti huolehdittava, että em. aineistossa on viranomaisten hyväksytyt lopputarkastuspöytäkirjat.


Loppupiirustukset

Yleistä

Loppupiirustukset, jotka vastaavat tehtyä työtä, tulee toimittaa isännöitsijälle (yksi paperikopiosarja sekä CD-ROM -levyllä).

Arkkitehtipiirustukset

Piirustuksista tulee näkyä tehdyt muutokset seiniin, oviin, paloalueiden rajoihin, alakattoihin, kiintokalusteisiin yms.

Rakennepiirustukset

Rakennepiirustuksista tulee näkyä tehdyt muutokset kantaviin rakenteisiin.

LVI-piirustukset

LVI-piirustuksista tulee näkyä tehdyt muutokset:

  • lämmitysputkistoihin ja -pattereihin
  • ilmanvaihtoventtiileihin ja –kanaviin, viemäreihin ja vesijohtoihin
  • ilma- ja vesimäärien säätöarvot
  • jäähdytysjärjestelmän muutokset ja lisäykset.

Sähkö- ja telepiirustukset

Sähkö- ja telepiirustuksista tulee näkyä tehdyt muutokset:

  • ryhmäkeskuksiin
  • kaapelointeihin
  • pistorasiaryhmiin
  • ATK- ja puhelinverkkoihin
  • valaistukseen.
Muutos- ja korjaustyöt