Liikkuminen | Aikatalo

Liikkuminen kiinteistössä

A-portaan henkilöhissit ava­taan arkisin aamulla klo 7:00 ja lu­ki­taan iltaisin klo 21:00 (lauantaisin klo 9:00 – 18:00 ja sunnuntaisin suljettu). Tavarahissi on avoinna maanantaista lauantaihin klo 9:00 – 16.00.

Kiinteistöön johtavien käytävien ulko- ja sisä­ovien lukitukset avataan arkisin klo 7:30 ja suljetaan 02:15. lauantaisin klo 7:30 ja lukitaan klo 3:15, sunnuntaisin klo 11.30 - 03.15 Kiinteistöstä pääsee ulos klo 3:15 – 7:00 välisenä aikana painamalla hissiaulasta Mikonkadulle johtavassa sisääntuloaulassa olevaa oven lukon painatusnappia (kts. katutason piirustus). A-portaan henkilöhissit ja tavarahissi toimi­vat myös kulunval­vonta-avaimella.

Kaikki avain ja kulunvalvonta-avain ti­lauk­set tapahtuvat SF ammattimies Oy:n kautta puhelimitse. Mikäli avain tai kulunvalvonta-avain häviää, tulee siitä ilmoittaa välittömästi huoltoyhtiöön. Uusien avainten ja hävi­tet­tyjen avainten tilalle luovutetuista uusista avaimista huoltoyhtiö perii käy­vän korvauksen. Omien tilojen sarjoit­taminen yhtiön sarjaan tapahtuu myöskin huoltoyhtiön kautta, koska sillä on hallussaan lukkojen sarjoitukseen sekä avainten hankintaan tarvittavat koodit.