Aikatalo

Yleiset säännöt

Jotta Aikatalossa toimivilla yrittäjillä ja näiden palvelukseen kuuluvilla työntekijöillä, sekä yhtiössä asioivilla nykyisillä ja tulevilla asiakkailla olisi miellyttävät päivittäiset puitteet yhteiseen vuoropuheluun, on muistettava seuraavaa:

 • § tavarankuljetus autohallista tavarahissiä käyttäen

 • § pysäköiminen yhtiön autohallissa vain merkityillä yksityispaikoilla

 • § tavarankuljetus Mikonkadulta ja Ateneuminkujalta Aikapihaan katu-tasossa käyttäen ilmarenkaisia kuljetusvaunuja

 • § tavaran purkaminen ja lastaaminen yhtiön edessä Mikonkatu 8:ssa päivisin klo 11.00 saakka

 • § Ateneuminkujalle tuleville seisoville mainoslaitteille tapahtuva asennus yhtiön hyväksymällä ja ilmoittavalla tavalla

 • § Mikonkadulle tuleville seisoville mainoslaitteille tapahtuva asennus Helsingin kaupungin edellyttämien lupien ja ohjeiden sekä Aikatalon ohjeistuksen mukaisesti

 • § seisovien mainoslaitteiden sijoittaminen Ateneuminkujalta Aikapihaan johtaviin käytäviin liikkeiden välittömän läheisyyteen

 • § rakennuksen julkisivuun (1. – 10. kerrokset) tulevien valomainosten asentaminen yhtiöltä haetun sekä julkisivulautakunnan hyväksymän luvan mukaisesti. Julkisivujen valomainoksista ei peritä vuokraa, mutta mainosten haltijat maksavat sähköstä kulutuksen mukaan ja vastaavat itse kaikista mainosten huoltokuluista.

 • § Aikapihan sekä Mikonkadulta ja Ateneuminkujalta Aikapihaan johtavien käytävien kolmiomaisten kattovalo-mainosten vuokraamiseen yhtiön antaman luvan sekä ohjeistuksen mukaisesti. Kattovalomainosten valon läpäisyasteen tulee olla vähintään 80 %. Kattovalojen sähkönkulutus- ja huoltokuluista peritään vuokraa 18.00 €/mainos/kk

 • § Meluavien töiden tekeminen klo 8-17 välisenä aikana kielletty !, vrt poraus/piikkaus... Kiinteistössä ei ole sallittua

 • § henkilöhissien käyttäminen muutto-, rakennus- ja muun tavaran kuljetukseen

 • § tavaran purkaminen ja lastaaminen yhtiön edessä Mikonkadulla päivisin klo 11.00 jälkeen

 • § tavaran kuljettaminen yhtiön 1. kerroksen alueella sekä muualla sisätiloissa muilla kuin ilmakumipyörillä varustetuilla tavaransiirtolaitteilla

 • § tavaran kuljettaminen yhtiön rulla-portaassa muutoin kuin kantamalla

 • § pysäköiminen yhtiön autohalliin muualle kuin omalle tai kutsuvan isännän osoittamalle vieraspaikalle

 • § mainosten sijoittaminen yhtiön alueella katu-, seinä-, lattia-, katto- tai muihin pintoihin ilman yhtiöltä haettua lupaa

 • § yhtiön yleisten tilojen ottaminen omaan käyttöön ilman yhtiön lupaa tai sen kanssa tehtyä vuokrasopimusta

 • § tupakanpoltto yhtiön tiloissa, josta on rajoitukset merkitty Mikonkadulta ja Ateneuminkujalta sekä Aleksanterin-kadulta ja Keskuskadulta Aikataloon johtavien käytävien oviin; sisääntulo-aulojen ulkopuolella on tuhkakupit

 • § rullaluistelu ja -lautailu Aikatalon sisätiloissa

 • § polkupyöräily tai pyörien tuominen Aikatalon sisätiloihin

 • § moottoriajoneuvoilla liikkuminen Aikatalon tontilla Ateneuminkujalla ilman yhtiön lupaa

 • § ilmastointiventtiilien omatoiminen säätäminen.

 • § ikkunoiden auki pitäminen

Aikatalossa toimivia yrityksiä pyydetään epäselvyyden välttämiseksi informoimaan asiakkaitaan Aikatalossa noudatettavista pelisäännöistä.

Yleiset säännöt